آدا استایل چگونه کار می کند ؟

شما ميتوانيد با وارد شدن در سايت آدا استايل ليست خدمات و آرايشگران را مشاهده كنيد.اگر ارايشگر هستيد از قسمت ورود و ثبتنام ارايشگر وارد شويد و اگر مشترى هستيد از قسمت ورود و اخذ نوبت وارد شويد و سفارشات خود را ثبت كنيد