آیا آرایشگر فعال در آدا استايل، می‌توانند عضویت خود را لغو کنند؟

بله، هر آرایشگر می‌تواند در هر زمان که مایل به ادامه همکاری و فعالیت در سایت آدا استایل نبود، می تواند عضویت خود را غیر فعال کند و برای انجام کارهای درخواستی اعلام آمادگی نکند.