بازه‌های زمانی فعالیت آرایشگران سایت آدا استایل، به چه صورت است؟

هیچ محدودیت زمانی برای نوبت دهی وجود ندارد.
هر ارایشگر میتواند در بخش پروفایل خود ساعت های کاری خود را بدون هیچ اجباری وارد کند یا تغییر دهد.
آدا استایل هم برای وقت مشتری هم ارایشگر ارزش قائل است.