نحوه ی پرداخت هزینه چطوریه؟

در آدا استایل شما پس از انتخاب خدمات مورد نیاز خود می توانید یا از طریق آنلاین اقدام به پرداخت این هزینه نمایید و یا می توانید به صورت حضوری و پس از دریافت خدمات هزینه را بصورت نقدی به ارایشگر پرداخت کنید.